ETF –riskspridning med ”high yield” och ”dividend growth”

Global X Superincome Preferred ETF (Ticker: SPFF) är en ”high yield” ETF som ger hela 5,3% i årlig yield (kurs: 13,59 USD). ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (NOBL) är istället en “dividend growth” med 2,48% i yield (kurs: 55,20 USD). Båda är bra alternativ i en diversifierad utdelningsportfölj.

SPFF

SPFF innehåller 50 preferensaktier. Samtliga placerar sig bland Nordamerikas mest avkastande preferensaktier och följer därmed mer eller mindre S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Exempel på papper är Wells Fargo & Co, HSBC och JP Morgan. Fonden delar för närvarande ut månadsvis 0,0725 USD per andel. Förvaltningsavgiften ligger på 0,58%. Ställer något av bolagen i innehavet in sin utdelning regleras det i portföljen för att följa strategin enligt ovan. Det bör rimligtvis säkra kontinuerlig utdelning. SPFF är ändå en riskfylld placering. Vid jämförelse med hur S&P U.S. preferred stock index utvecklades under finanskrisen, skulle SPFF sannolikt tappa ca 2/3 av sitt värde om den funnits då.

Det intressanta ur ett yieldperspektiv är dock om ETF:en bibehåller sin utdelning trots eventuellt ras. iShares U.S. Preferred Stock ETF (PFF) är en annan ETF som följer S&P U.S. preferred stock index bibehöll utdelningarna i jämn och fin takt trots raset under finanskrisen. Ca 0,2 dollar per månad delades ut till ägarna. Kursen för PFF bottnade då på runt 15 USD. Senaste årets utdelning är 1,81 USD, vilket ger en yield (on cost) på utmärkta 12% om investeringen tajmats på botten.

NOBL

NOBL har en annan spännande strategi och fokuserar enbart på aktier inom S&P 500 som haft utdelningstillväxt senaste 25 åren (”dividend aristocrats”). ETF:en innehåller 50 bolag och förvaltningsavgiften är låga 0,35%. Men varför välja utdelningstillväxt? Jo, för att en aktie som ökar utdelningen med 10% varje år har dubblat sin utdelning efter 7 år. Med denna ETF förväntar jag mig därför successivt höjd utdelning vilket också skett hittills.

Slutsats

Summerat är SPFF en riskfylld placering, men för mig som tittar på yielden ett högintressant alternativ. Köpet görs med fördel i det ögonblicket raset skett. NOBL däremot innehåller kvalitet och köp kan kontinuerligt göras utan behov av bra timing.

Håller du med?

Om ETF:er:
En ETF är en börshandlad fond. Den handlas som en aktie men liknar mer eller mindre en indexfond. ETF:er är relativt passivt förvaltade portföljer av värdepapper, vilket gör att förvaltningsavgiften är lägre än för en traditionell fond. Investeringen är ett bra alternativ för riskspridning av aktier inom en marknad eller nisch.

Om preferensaktier:
Preferensaktier har företrädesrätt framför andra aktier, när det exempelvis gäller utdelning och möjlighet att få tillbaka en del av investeringen om bolaget går under. Man är dock inte garanterad utdelning. Dessutom kan bolaget ha rätt att köpa aktien till förutbestämt inlösenpris som ofta är ursprungspriset.

You may also like

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *