Sätta målet för privatekonomin

Vad man än gör i livet underlättas och effektiviseras insatser som är kopplade till konkreta och realistiska mål. För det privatekonomiska målet fokuserar jag på den passiva inkomsten (”yielden”) snarare än portföljvärdet. Så frågan är vilken nivå på löpande inkomsten räcker? Det blir målet att arbeta mot.

Utgå från önskad årlig yield i beräkningen av målnivån på förmögenheten. Är exempelvis nettoinkomsten 578 000 SEK per år tillräcklig, krävs en portfölj av tillgångar som betalar ut denna summa varje år. 578 000 SEK motsvarar en årslön (inkomst av tjänst) på 1 000 000 SEK enligt skatteverkets hemsida för 2016.

Är kravet på varje investering 5% i nettoyield, krävs ett portföljvärde på totalt 578 000 / 0,05 = 11 560 000 SEK.

Nästa steg är att bestämma riskspridningen, d v s fördelningen mellan tillgångsslagen. Exempelvis kan aktier utgöra 50% och reala tillgångar (fastigheter) 50%. En viss andel kan med fördel avvaras i ytterligare riskspridning för hedge mot fall. Exempel är råvaror och valutor. Denna blogg fokuserar dock på de två förstnämnda tillgångsslagen, aktier och fastigheter. Placering i guld och valutor, som klarar ekonomiska kriser bättre kan dock vara en god idé.

Investeringar i reala tillgångar brukar i de flesta fall belånas till viss del. Exempelvis kan 25% utgöras av kontantinsats och resterande 75% av lånedel. Det gör att egna totala kapitalinsatsen blir 0,25*0,5*11 560 000 = 1 445 000 SEK för fastighetsdelen. Banker bör rimligtvis godkänna fördelningen och därmed finansiera direktavkastningen med resterande 4 335 000 SEK via lånedelen.

Notera då att portföljvärdet med eget kapital plötsligt nu sjunker till totalt 7 225 000 SEK (11 560 000 SEK – 4 335 000 SEK) för att yielda motsvarande 1 MSEK i årslön före skatt! Lägg därtill att om jag lyckas med konststycket och hitta en aktie med en årlig utdelningstillväxt på 10% så dubblas yielden på 7 år, vilket i sin tur halverar behovet av tillgångsvärdet för just den investeringen. Läs mer om den s k ränteeffekten här.

Aktieinvesteringen skulle också kunna utgöras av belåning, men på grund av högre volatilitet på enskilda värdepapper i förhållande till fastighetsmarknaden belånar jag med några få procent i ett läge då räntorna är mycket låga i förhållande till direktavkastningsmöjligheterna.

Vad har du för mål?

You may also like

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *