Apple – stabil utdelningstillväxt och massivt återköpsprogram

Apple är ur yieldperspektivet ett högintressant alternativ. Om 10 år är yielden 5,6 % baserat på dagens kurs 105 USD och oförändrat återföringsprogram. Under tiden minskar även Apples aktieantal med ca 5% per år förutsatt oförändrad aktiekurs. Frågan är bara om Apple fortsätter leverera produkter av yttersta världsklass.

Apple redovisade förra veckan ett stabilt resultat för kvartal tre med följande utvalda siffror:

Försäljning (MUSD) 42 400 Utdelning per aktie och år (USD) 2,28 (2,17 % i yield)
Vinst (MUSD) 7 800 Utdelning och återköp (MUSD) – 9 mån 32 754 (9 058 via utdelning)
Vinst per aktie (USD) 1,42 Börsvärde (MUSD) 574 642
P/E tal årsbasis 11,9 Aktiekurs (USD) 105
Kassa (MUSD) 18 237 Antal aktier (Tusen) 5 472 781

Apple generar stabil årlig utdelningstillväxt på 10%. Om tio år delas därför 5,91 USD ut per aktie, d v s 5,6 % i yield baserat på dagens kurs och intakt återföringsprogram. Dessutom har Apple ett massivt återköpsprogram, som innebär att Apple köper och makulerar egna aktier. Effekten är att totala börsvärdet minskar, vilket förbättrar nyckeltalen. Chansen är dock att själva aktiekursen ökar i och med att värderingen sker mot nyckeltal och framtida förväntningar. Återköpsprogrammet ingår i Apples verksamhet att återinföra 250 000 MUSD till aktieägarna innan mars 2018. I praktiken innebär det att antalet aktier minskas med ca 5% per år. Siffran baseras på återköp gjorda under årets första nio månader.

Apples försäljning domineras av Iphone som står för 56,7% av totala intäkterna. Det innebär att bolagets värde på kort sikt står och faller med utvecklingen av Iphoneförsäljningen. Sett till vinstens korrelation med aktiekursen (P/E = 11,9) ser marknaden ut och bedöma att Iphoneförsäljningen peakat. Kassan är på svindlande 18 237 M USD, vilket innebär att det finns likvida medel till utveckling av nya ”killer applications”. Exempel på ett spännande projekt som pågår är utvecklingen av Apple Car med kodnamnet ”Titan”. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad det kommer innebära. Historiskt sett har Apple nästan uteslutande lyckats med sina produktlanseringar. Apple skapar ständigt nya behov som vi inte trodde existerade. Som lök på laxen ligger Apples bruttomarginal på 38% tack vare sin lyckade varumärkespositionering.

Tar Apple plats i din portfölj?

You may also like

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *