The REIT to benefit from large investors

Att investera i reala tillgångar som genererar kontinuerlig avkastning gör dig rik relativt säkert och bekvämt. Men vad göra om medel saknas för att köpa en sådan tillgång? Köp REIT:s!

De allra flesta av oss saknar möjligheterna att finanserna ett köp av en fastighet eller infrastruktur. Vill man ändå ta del av kakan är ett alternativ s k REIT:s (Real Estate Investment Trusts). Det är ett populärt placeringsalternativ framförallt i USA, där REIT:sen har sitt ursprung ifrån. Även bland svenskar ökar intresset. I Sverige tillåter tyvärr lagstiftningen inte REIT-upplägg och placeraren hänvisas därför till utlandet. Det innebär att hänsyn kan behöva tas till dyrare courtage och valutaväxlingsavgifter. REITs är förenklat en reglerad fastighetsfond som består av reala tillgångar som fastigheter, sjukhus, parkeringar etc. 90% av överskottet måste dela ut (i form av aktieutdelning) för att det ska vara skattefritt för fonden. En fördel mot aktier är att kassaflöden ofta är säkrade under en längre tid eftersom långa hyreskontrakt är tecknade med hyrestagare. Det ger en stabil och hög utdelning vid val av ”rätt” REIT.

REIT:s har blivit än mer omtalat nu när ränteläget är lågt, eftersom det ger högre utdelning. Lånen på tillgångarna kostar mindre samtidigt som kassaflödet förblir stabilt. Jag är personligen mycket förtjust i denna typ av sparform, d v s bolag som äger tillgångar och genererar stabila kassaflöden via långa kontrakt. Exempel är Ventas (Ticker: VTR) som är största inom sjukvård med sina 1 200 fastigheter. Omega Healthcare Investors Inc (OHI) är ett annat inom sjukvård som jag beskrivit lite här. Inom varuhussektorn är den största Simon Property Group (SPG) och störst inom lager är Public Storage (PSA).

Vid analys av REIT:s bör åtminstone följande beaktas:

Skuldsättningsgraden – om tillgångarnas underliggande värde går ner finns risk att kreditgivare börjar knacka på dörren.

Kundportföljen och kontraktstid – en väl diversifierad kundbas med långa kontrakt bör säkra en stabil utdelning.

Makroekonomiska förutsättningar – ränteläget och faktorer som påverkar kundernas verksamhet.

Direktavkastningen – är ett resultat av FFO:n (Funds From Operation – intjäningen) och värderingen av bolaget. För att bedöma om direktavkastningen är uthållig bör även analys på hur utdelningen är finansierad göras.

Fånga kniven!
Jag har noterat att denna typ av bolag rasar extra mycket i samband med sättningar på börsen. Det har visat sig ge ypperliga köplägen med extremt hög ”yield on cost”, eftersom utdelningen inte påverkats i större omfattning. Jag ser därför fram emot nästa sättning 🙂

Hur resonerar du kring REIT:s?

You may also like

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *