Introduktion och strategi

Ett av mina mål är att uppnå ekonomisk frihet. För att hinna med familj, heltidsanställning och vänner, är strategin att generera passiv inkomst. Det uppnås genom innehav av tillgångar som löpande betalar ut likvid. Det tar tid och bygga upp en tillräckligt stor portfölj. Med rätt framgångsrecept är jag säker på att det kommer och gå. Långsiktighet, avkastning (”yield”) och riskspridning är ledorden.

Med riskspridning menar jag att satsningen sker på mer än ett tillgångsslag. Aktier, fastigheter, råvaror (olja, guld, silver etc) och valutor är exempel på tillgångsslag. Med denna typ av riskspridning blir man relativ vinnare när världen drabbas av finanskris och terrorism. Denna blogg fokuserar på aktier och fastigheter, d v s tillgångsslag som genererar yield – passiv inkomst.

Investerar du aktier i Nordea för 100 000 SEK erhåller du 7 800 SEK i skattefri utdelning påföljande år i skrivande stund, vilket motsvarar 7,8% i yield. Köper du en semesterbostad för 1 500 000 SEK i Spanien och hyr ut den för 80 000 SEK per år erhåller du 5,3% i bruttoavkastning. Dock räknas omkostnader in såsom samfällighetsavgift, fastighetsskatt och el. Dras detta av fås nettoyielden fram, d v s ”pengar i handen”. Många bäckar små, tålamod och disciplin kommer i slutändan göra att du lever på avkastningen. Bonusen är att underliggande tillgångsslagen sannolikt ökar i värde. Det tar inflationen hand om.

Strategin är att uteslutande investera i värdepapper och fastigheter som redan från investeringsögonblicket genererar yield. För värdepapper ska yielden ligga på mellan 2-8% och för fastigheter minst 5% i nettoyield på totala insatsen. Det nedre intervallet på värdepapper (2-4%) avser investeringar med stabil utdelningstillväxt. Försäljning av tillgångar sker endast då underliggande verksamhet negativt avviker från förväntad utveckling. I samband med köp tas också transaktionskostnader och valutarisker i beaktning.

Hoppas denna sida kommer att inspirera dig till förbättring av din ekonomiska livssituation. Dela gärna med dig av tankar, idéer och erfarenheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *