Fastigheter

De flesta av oss berörs direkt och indirekt av de fluktuationer som sker på bostadsmarknaden. Ur ett investerings-perspektiv konstaterar jag med min investeringsfilosofi att yielden på insatsen är det primära oavsett marknadssituation. Säg att du tittar på ett objekt du kan hyra ut för 10 000 SEK per månad. Ditt nettoyieldkrav på fastigheten är 5%. Om totala operativa kostnaderna för uthyrningen är 4 000 SEK, blir totala nettointjäningen 6 000 SEK per månad eller 72 000 SEK per år. Då vill du ju inte betala mer än 72 000 / 0,05 = 1 440 000 SEK för själva objektet ur ett investeringsperspektiv. Med det räkneexemplet kan du även fundera på om bostadsmarknaden i Sverige är övervärderad eller ej. Och finns inget alternativ i Sverige tittar jag utomlands. Världen är full av möjligheter!

Att investera i fastigheter delar jag upp i följande tillvägagångssätt:

  • Direkt investering i objekt (hyresfastigheter, kommersiella fastigheter, semesterbostäder etc). Ett exempel beskrivet ovan
  • Investering i värdepapper (Aktier i fastighetsbolag, preferensaktier, ETF:er, REIT:s etc)
  • Investering via crowdfunding. Crowdfunding är ett sätt att finansiera i det här fallet byggprojekt via förskottsbetalning från fler intressenter. Fördelen är att fler kan finansiera ett projekt, vilket gör att man kan vara delaktig även om plånboken är tunnare.

Jag kommer beskriva ovanstående mer i detalj framöver.