Aktier

Aktier med stabil utdelning till sina aktieägare vittnar om underliggande bolag med fungerande affärsmodell och vinstgenerande verksamhet. Aktier som passar in i min investeringsfilosofi och därmed triggar köpsignal, delar jag upp enligt följande m a p yield:

  • 2-3% – inom detta intervall förväntar jag att utdelningen år efter år höjs
  • 3-4% – här förväntar jag mig stabil nivå på historiska och kommande utdelningar
  • 4-8% – här accepterar jag mindre sänkning av utdelningen under kommande år men kalkylerar med positiva överraskningar

Sedan millenieskiftet har svenska börsnoterade bolag lanserat återköpsprogram i allt större omfattning. Återköp av egna aktier makuleras och minskar därmed antalet utestående aktier. Resultatet är att bolagens nyckeltal förbättras. Jag väger naturligtvis in den årliga återköpsandelen i mina analyser, eftersom den ju i högsta grad påverkar yielden.

Jag kommer regelbundet presentera kandidater i bloggen som platsar enligt ovan kriterier.