Boston Pizza Royalties income fund (TSX: BPF.UN.CA) – pizza med extra allt?

Tror du på bestående pizzatrend och uppskattar hög direktavkastning med utdelning varje månad? Då kan denna aktie vara något för dig. Förvänta dig dock ingen större värdeutveckling eller utdelningshöjning.

BPF är baserat i Kanada och serverar uppenbarligen välsmakande pizzor sedan 1964. Idag finns 391 restauranger utspridda över landet. Ytterligare 6 st väntas öppna under resterande del av året. Restaurangerna drivs enligt ett franchisekoncept som innebär att BPF generar omsättning via royalties på maten. Omsättningen är stabil och varken ökar eller minskar räknat i jämförbara butiker. Just nu är yielden 7,4% (1,38 CAD i utdelning vs 18,54 CAD i aktiekurs). Utdelningsandelen taktar på 103% vilket kan ses som en risk även om bolaget har en utdelningssvit på 193 raka månader inklusive 18 höjningar.

Sammantaget är BPF ett stabilt bolag vinstmässigt som påverkas mer av inhemsk politik än försäljningsutvecklingen. Nyligen höjdes exempelvis bolagsskatten med 1%-enhet. Det som jag dock tror påverkat kursen på senare tid är att lagstadgade minimilönerna håller på att höjas kraftigt i Kanada. Marknaden verkar skeptisk till bestående intjäning. Jag ser två scenarion kring minimilönerna. Det ena är att rörelsemarginalen de facto minskar i och med att lönerna ökar. Det andra är att BPF kramar ur mer per anställd samt att prishöjningar också hjälper till att åtminstone bibehålla marginalerna. Jag tror på det senare och kommer därför att köpa en mindre post vid kurs under 18 CAD. Jag har inga större förväntningar på kursen men ser fram emot årlig direktavkastning på ca 8%.

Continue Reading

Procter & Gamble – tråkigt men säkert

Vill du ha 4% i årlig avkastning på investerade pengar från ett bolag som höjt utdelningen i 62 år i rad och ser ut att fortsätta i samma takt?

Detaljhandeln har ju inte direkt rosat marknaden senaste året och Procter & Gambles (P&G) aktie är inget undantag. Aktien har rekylerat kraftigt den senaste tiden och ytterligare ett par procent när rapporten för tredje kvartalet släpptes och detta trots höjda estimat. Anledningen till rekylen är förutom det svaga sedimentet i branschen även bolagets låga omsättningstillväxt (1-2%) i kombination med pressad rörelsemarginal, vilket i sin tur utmanar den framtida utdelningsutvecklingen.

Historiskt sett har bolaget visat sig klara konjunkturnedgångar alldeles galant, vilket passar en defensiv portfölj för den som tror att vi snart når en konjunkturtopp. I P&G:s breda varumärkesportfölj finner vi Ariel, Always, Braun, Gillette, Head & Shoulders, OralB, Pampers, Yes och ytterligare ca 100 varumärken. En hel del väletablerade premiummärken som de allra flesta känner till mycket väl. P&G har lång historik som sträcker sig tillbaka till 1837 när bolaget grundades. Bolaget har genom årens lopp skapat försäljning i ca 180 länder där Nordamerika står för ca 45% och Europa 23%. Skuldsättningsgraden ligger på stabila 33% (långfristiga skulder / eget kapital).

Bredden i portföljen diversifierar riskerna och talar för en uthållig omsättning oavsett konjunktur. Vi kommer diska, tvätta kläder, byta blöjor och raka oss även när vi är fattiga. Frågan är bara om vi väljer billigare märken. Oavsett har konkurrensen utmanat och pressat P&G:s premiumprissättning. Det märks exempelvis inom rakningssegmentet (Gillette) som tappar 5% på grund av prispressen. Samtidigt växer, enligt senaste rapporten, omsättningen inom skönhet och hälsa (9% rep 4%) som totalt ändå står för 30% av omsättningen.

Kommer utdelningsökningen bestå?
Givet samma omsättning och vinst kan bolaget teoretiskt dubbla utdelningen innan vinsten börjar understiga utdelningen. Resonemanget tar hänsyn till kombinationen utdelning och återköp av egna aktier. Enligt senaste kvartalsrapporten återköpte P&G aktier för 0,53 USD/aktie och delade samtidigt ut 0,68 USD / aktie (ordinarie utdelning minskat med avdrag för makulerade aktier) att jämföra med operativa kassaflödet som för senaste kvartalet var 1,29 USD/aktie. Vi ser att operativa kassaflödet täcker utdelningen mer än väl om vi exkluderar förvärv och försäljningar av engångskaraktär. Återköpsprogrammet dämpar den totala utdelningen och enbart under senaste kvartalet har antalet aktier minskat med 2,3 %.

Ett frågetecken är som tidigare nämnt den nästintill obefintliga omsättningstillväxten i kombination med lägre rörelsemarginal. Bolaget redovisar prognosticerad organisk tillväxt på 1-2%. Samtidigt sjunker nettomarginalen något från 16,2% till 15,4%, till stor del orsakat av prisjusteringar som bolaget tvingats göra inom exempelvis Gilettes produktutbud.

Bolaget arbetar fokuserat på att minska totala kostnaderna. Senaste årsrapporten avslöjar kontinuerligt lägre antal anställda. P&G har dessutom exempelvis sänkt annonsinköpen med 20% eller 140 MUSD under perioden januari – augusti 2017, vilket bara det gett en marginalförstärkning på någon procent för samma period.

Slutsats
Med en portfölj bestående av väletablerade premiummärken, sund skuldsättning och stabil omsättning förväntar jag mig inte någon nämnvärd positiv utveckling på aktien, men däremot stabil utdelning sett över tiden. Jag har intagit en position på 72,5 USD som riskspridning inför en eventuell nedgång i konjunkturen.

Continue Reading