ICA – snart vänder det

Är du orolig för att vi nått toppen av högkonjunkturen och söker en defensiv placering att luta dig mot? Då kan ICA med attraktiv direktavkastning vara ett alternativ. Restauranger kommer vi ju i större utsträckning välja bort i sämre tider och istället bege oss till matbutikerna. Och äta bör vi annars dör vi.

Idag stängde jag min blankningsposition i ICA (BEAR ICA X5 AVA 2, Bear certifikat) efter att rapporten för andra kvartalet släpptes. Aktieslakten var fullt befogad, men nu lockar ICAs värdering om vi tror på en vändning av den negativa trenden i rörelsemarginalen.

Uselt andra kvartal men ljusare framtid(?)
Senaste kvartalet belastades av en produktmix med lägre marginaler och högre logistikkostnader. Den varma sommaren gjorde att kunder småhandlade färskvaror i de mindre butikerna. Enda glädjeämnet var att e-handeln ökade med hela 42%. Trots resultatet räknar jag ändå med en utdelning nästa år på minst 11,50 SEK vilket ger en direktavkastning på 4,3% (kurs: 266 SEK). Direktavkastningen är mycket attraktiv givet kontinuerligt ökande omsättning och därmed högre utdelning i takt med att vinsten ökar. I jämförelse med branschkollegan Axfood, som jag i och för sig på sikt är mer förtjust i, väljer jag ändå ICA i dagsläget. För 2018 prognosticerar jag p/e 22 för Axfood och p/e 15 för ICA. Jag anser att dagens värdering är ”korrekta” för båda bolagen grundat på konsensus. Ena anledningen till att jag dock väljer ICA är att jag tror på en vändning av trenden för marginalen redan detta årsskifte. Den andra är att jag ser för mycket orosmoln i konjunkturen med osäker bostadsmarknad som kan trigga en nedgång i konjunkturen. ICA är den defensiva och perfekta placeringen i sämre tider. Inköpet gjordes på 268 SEK.

Continue Reading

The REIT to benefit from large investors

Att investera i reala tillgångar som genererar kontinuerlig avkastning gör dig rik relativt säkert och bekvämt. Men vad göra om medel saknas för att köpa en sådan tillgång? Köp REIT:s!

De allra flesta av oss saknar möjligheterna att finanserna ett köp av en fastighet eller infrastruktur. Vill man ändå ta del av kakan är ett alternativ s k REIT:s (Real Estate Investment Trusts). Det är ett populärt placeringsalternativ framförallt i USA, där REIT:sen har sitt ursprung ifrån. Även bland svenskar ökar intresset. I Sverige tillåter tyvärr lagstiftningen inte REIT-upplägg och placeraren hänvisas därför till utlandet. Det innebär att hänsyn kan behöva tas till dyrare courtage och valutaväxlingsavgifter. REITs är förenklat en reglerad fastighetsfond som består av reala tillgångar som fastigheter, sjukhus, parkeringar etc. 90% av överskottet måste dela ut (i form av aktieutdelning) för att det ska vara skattefritt för fonden. En fördel mot aktier är att kassaflöden ofta är säkrade under en längre tid eftersom långa hyreskontrakt är tecknade med hyrestagare. Det ger en stabil och hög utdelning vid val av ”rätt” REIT.

REIT:s har blivit än mer omtalat nu när ränteläget är lågt, eftersom det ger högre utdelning. Lånen på tillgångarna kostar mindre samtidigt som kassaflödet förblir stabilt. Jag är personligen mycket förtjust i denna typ av sparform, d v s bolag som äger tillgångar och genererar stabila kassaflöden via långa kontrakt. Exempel är Ventas (Ticker: VTR) som är största inom sjukvård med sina 1 200 fastigheter. Omega Healthcare Investors Inc (OHI) är ett annat inom sjukvård som jag beskrivit lite här. Inom varuhussektorn är den största Simon Property Group (SPG) och störst inom lager är Public Storage (PSA).

Vid analys av REIT:s bör åtminstone följande beaktas:

Skuldsättningsgraden – om tillgångarnas underliggande värde går ner finns risk att kreditgivare börjar knacka på dörren.

Kundportföljen och kontraktstid – en väl diversifierad kundbas med långa kontrakt bör säkra en stabil utdelning.

Makroekonomiska förutsättningar – ränteläget och faktorer som påverkar kundernas verksamhet.

Direktavkastningen – är ett resultat av FFO:n (Funds From Operation – intjäningen) och värderingen av bolaget. För att bedöma om direktavkastningen är uthållig bör även analys på hur utdelningen är finansierad göras.

Fånga kniven!
Jag har noterat att denna typ av bolag rasar extra mycket i samband med sättningar på börsen. Det har visat sig ge ypperliga köplägen med extremt hög ”yield on cost”, eftersom utdelningen inte påverkats i större omfattning. Jag ser därför fram emot nästa sättning 🙂

Hur resonerar du kring REIT:s?

Continue Reading

Ränta på ränta effekten – motorvägen till hög inkomst

Att äga aktier med stabil avkastning (”yield”) år efter år gör dig rik snabbare när avkastningen återinvesteras. Går aktierna upp i värde ökar naturligtvis förmögenheten, men även om värdet på aktierna sjunker höjs den passiva inkomsten istället i raskare takt, förutsatt att själva utdelningen inte sjunker nämnvärt. En win-win situation helt enkelt!

Lägre aktiekurs är alltså positivt för portföljens totala yield, eftersom återinvesteringen sker till lägre inköpskurs. Genererar aktieinnehavet dessutom utdelningstillväxt blir effekten på inkomsten ännu mer accelererande. Dock ökar även aktiekursen mest troligt i takt med utdelningen.

För att förklara och åskådliggöra den s k ränta-på-ränta-effekten följer nedan några räkneexempel :

1 000 aktier a 100 SEK köps in för totalt 100 000 SEK med årlig direktavkastning på 5%, d v s 5 SEK i utdelning per aktie. Efter år ett blir utdelningen följaktligen 5 000 SEK. Dessa pengar återinvesteras i nya aktier till oförändrat pris och innehavet blir därefter 1 050 aktier till ett värde av 105 000 SEK. Året därpå delas 5 250 SEK ut (5 SEK x 1 050 aktier). Och så fortsätter det. På fem år är utdelningen ökat med 21% med oförändrat aktievärde. Portföljen har under 5 år gått från 100 000 SEK till 121 400 SEK enbart tack vare utdelningen. Se tabellen nedan. Vi antar att inget externt kapital tillförs, all utdelning återinvesteras, skattesatsen är satt till 0% och courtaget får för enkelhetens skull motsvara avrundningen för återköpen av jämnt antal aktier.

Aktiepris startvärde (SEK) 100
Årlig förändring i aktiepris 0,0%
Antal aktier startvärde (st) 1000
Utdelning startvärde (SEK) 5,0%
Årlig utdelningstillväxt 0,0%
Start År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
Aktiens pris (SEK) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal aktier (st) 1 000 1050 1102 1157 1214 1274 1337 1403 1473 1546 1623
Portföljvärde (SEK) 100 000 105 000 110 200 115 700 121 400 127 400 133 700 140 300 147 300 154 600 162 300
Utdelning (SEK) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Yield ”on cost” (%) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Passiv årsinkomst (SEK) 5 000 5 250 5 510 5 785 6 070 6 370 6 685 7 015 7 365 7 730 8 115
Passiv inkomst per månad (SEK) 417 438 459 482 506 531 557 585 614 644 676
Inkomstökning från startår 5% 10% 16% 21% 27% 34% 40% 47% 55% 62%
Portföljvärdesökning från startår 5% 10% 16% 21% 27% 34% 40% 47% 55% 62%

Skulle nu aktiekursen och utdelningen öka med rimliga 10% resp 5% accelererar portföljvärdet och den passiva inkomsten oerhört snabbt. Då blir portföljvärdet hela 372 202 SEK och inkomstutvecklingen höjd med 134% på 10 år! Se tabellen nedan:

Aktiepris startvärde (SEK) 100
Årlig förändring i aktiepris 10,0%
Antal aktier startvärde (st) 1000
Utdelning startvärde (SEK) 5,0%
Årlig utdelningstillväxt 5,0%
Start År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
Aktiens pris (SEK) 100 110 121 133 146 161 177 195 214 236 259
Antal aktier (st) 1 000 1045 1090 1135 1179 1223 1267 1310 1352 1394 1435
Portföljvärde (SEK) 100 000 114 950 131 890 151 069 172 617 196 965 224 457 255 282 289 813 328 698 372 202
Utdelning (SEK) 5,0 5,3 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,4 7,8 8,1
Yield ”on cost” (%) 5,0% 5,3% 5,5% 5,8% 6,1% 6,4% 6,7% 7,0% 7,4% 7,8% 8,1%
Passiv årsinkomst (SEK) 5 000 5 486 6 009 6 570 7 165 7 804 8 490 9 217 9 988 10 813 11 687
Passiv inkomst per månad (SEK) 417 457 501 547 597 650 707 768 832 901 974
Inkomstökning från startår 10% 20% 31% 43% 56% 70% 84% 100% 116% 134%
Portföljvärdesökning från startår 15% 32% 51% 73% 97% 124% 155% 190% 229% 272%

Slutsatsen är att uthållig eller stigande aktieutdelning ökar den passiva inkomsten i mycket snabbare takt. Vi hjälps åt och hitta rätt aktier som ger denna utveckling 😉

Vad gör du med utdelningen?

Continue Reading